Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Kurul ve Komisyon Üyelikleri Listesi

Kurul/Komisyon Adı

Ünvanı ve Üye Adı

Bölüm Başkanlığı

Doç. Dr. Ercan BULUŞ

Doç. Dr. Erdinç UZUN (Yardımcı)

Dr. Öğretim Üyesi H. Nusret BULUŞ (Yardımcı)


İntibak Komisyonu

Doç. Dr. Ercan BULUŞ

Doç. Dr. Pınar TÜFEKÇİ

Dr. Öğretim Üyesi H. Nusret BULUŞ

Arş. Gör. Nihat Eren ÖZMEN

Staj Komisyonu

Doç. Dr. Erdinç UZUN

Arş. Gör. Dr. Ahmet SAYGILI

Arş. Gör. Dr. Cihat ERDOĞAN


Satın Alma Komisyonu

Doç. Dr. Ercan BULUŞ

Doç. Dr. Erdinç UZUN

Dr. Öğretim Üyesi H. Nusret BULUŞ

Arş. Gör. Dr. Cihat ERDOĞAN
Arş. Gör. Dr. Ahmet SAYGILI

Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi Alpay DORUK


ERASMUS Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Heysem KAYA


Farabi ve Mevlana Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Erkan ÖZHAN

Arş. Gör. Burak SEVİNÇ


Mezuniyet Komisyonu

Doç. Dr. Erdinç UZUN

Doç. Dr. Pınar TÜFEKÇİ

Arş. Gör. Güvenç USANMAZ

  Arş. Gör. Nihat Eren ÖZMEN
  Arş. Gör. Burak SEVİNÇ

Bölüm Kariyer Temsilcileri

Doç. Dr.  Pınar TÜFEKCİ

Arş. Gör. Dr. Ahmet SAYGILI


Bölüm KaliteTemsilcileri

Dr. Öğretim Üyesi Erkan ÖZHAN

Arş. Gör. Dr. Cihat ERDOĞAN


Uluslararası Öğrenci Koordinatörü

Arş. Gör. Güvenç USANMAZ