Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Kurul ve Komisyon Üyelikleri Listesi

Kurul/Komisyon Adı

Ünvanı ve Üye Adı

Bölüm Başkanlığı

Yrd. Doç. Dr. Ercan BULUŞ

Yrd. Doç. Dr. Erdinç UZUN (Yardımcı)

Yrd. Doç. Dr. H. Nusret BULUŞ (Yardımcı)


İntibak Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Ercan BULUŞ

Yrd. Doç. Dr. Pınar TÜFEKÇİ

Yrd. Doç. Dr. H. Nusret BULUŞ

Arş. Gör. İlhan KEKLİK
Arş. Gör. Nihat Eren ÖZMEN

Staj Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Erdinç UZUN

Arş. Gör. Ahmet SAYGILI

Arş. Gör. Cihat ERDOĞAN


Satın Alma Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Ercan BULUŞ

Yrd. Doç. Dr. Erdinç UZUN

Yrd. Doç. Dr. H. Nusret BULUŞ

Arş. Gör. Cihat ERDOĞAN
Arş. Gör. Ahmet SAYGILI

Bölüm Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Alpay DORUK

Arş. Gör. İlhan KEKLİK


Bölüm ERASMUS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Heysem KAYA

Arş. Gör. Güvenç USANMAZ


Bölüm Farabi Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Erkan ÖZHAN

Arş. Gör. Burak SEVİNÇ


Bölüm Mezuniyet Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Erdinç UZUN

Yrd. Doç. Dr. Pınar TÜFEKÇİ

Arş. Gör. Güvenç USANMAZ

  Arş. Gör. Nihat Eren ÖZMEN
  Arş. Gör. Burak SEVİNÇ