Vizyonumuz 
 
Toplumumuzun refah seviyesini Avrupa Toplumları seviyesine yükseltmek için, ülkemiz sanayisinin gerek duyduğu nitelikli, çağdaş bilgisayar mühendislerini yetiştirmek ve sanayinin ülke içi ve dışındaki rekabet gücünü artıracak bilimsel ve öğretime dayalı alt yapıyı oluşturmaktır. 
 
Misyonumuz 
 
Lisans ve lisansüstü seviyesinde, çağdaş, kapsamlı ve güçlü bilgisayar mühendisliği eğitimi vermek, nitelikli, özgün ve yenilikçi araştırmalar yaparak bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlamak, sanayi ve devlet kurumları ile yakın işbirliği içinde olarak bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamaktır.