2018-05-02

Bilgisayar Ağları Dersi Hakkındaİlgili öğrencilere duyurulur:
BMB308 Bilgisayar ağları dersinde sunum yapamayan öğrenciler için (örgün ve İkinci öğretim) 08.mayıs.2018/salı günü saat:9.30 da telafi sunumu imkanı verilecektir. Katılmalarını, katılmayanların sunum puanı alamayacakları hususu bilgilerinize sunulur.